Kontakt:
tel. 81 855 25 35
email: zwb@lewtak.pl

Uzyskane Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji wydane przez Budowlany Instytut Techniczno - Badawczy w Pradze, pozwalają firmie ZWB LEWTAK s.c. na oznaczanie produkowanych wyrobów znakami budowlanymi potwierdzającymi najwyższą jakość.