Kontakt:
tel. 81 855 25 35
email: zwb@lewtak.pl

Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Zakład Wyrobów Betonowych „ LEWTAK” s.c.
Mariusz Lewtak, Anna Lewtak – Chęczkiewicz, Robert Lewtak,
Mieczysławka
21 – 100 Lubartów
NIP 714-186-85-14
tel. 81 8552535, fax 81 854 6311
www.lewtak.pl
email: zwb@lewtak.pl
(zwany dalej ZWB LEWTAK s.c.)

2. Podstawa prawna przetwarzania i cel przetwarzania danych osobowych
W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO).

Przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • w celu należytego wykonania obsługi Twojego zamówienia
 • w celu komunikacji z Tobą
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony przed nimi oraz do wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych
 • twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą̨ być́ także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami
 • zapobiegania oszustwom i nadużyciom

3. Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy LWB LEWTAK s.c., a ponadto odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, banki, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne.

5. Przysługujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawowycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Pracownicy przetwarzający Twoje dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek prawidłowego wykonania obsługi zamówienia, a w szczególności możliwości wystawienia faktury oraz realizacji transportu do klienta.

 

Pliki Cookies

1. Pliki Cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), a więc pliki tekstowe zapisywane przez serwer i stronę na urządzeniu użytkownika. Dzięki plikom cookies strona internetowa może np. sprawdzić liczbę odwiedzin strony, sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany, wziął już udział w sondzie lub czy po prostu już ją wcześniej odwiedził.
Stosujemy cookies stałe, które pozostają w przeglądarce użytkownika przez określony w pliku cookie czas lub do ich usunięcia przez użytkownika, oraz pliki sesyjne, które pozostają w przeglądarce do chwili wyjścia ze strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej.  Zapisywanie plików Cookies jest w większości przypadków włączone domyślnie. Wszelkie informacje n/t opcji dostosowywania ustawień plików cookies znajdziesz w zakładkach pomocy swojej przeglądarki lub na stronach internetowych jej autorów.
Cookies wykorzystywane są przez serwis w celach:
• pozyskania anonimowych danych o sposobach w jaki użytkownicy serwisu z niego korzystają,
• statystycznym, aby np. określać liczbę odwiedzających,
• ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z serwisu,
• wyświetlania i dopasowania treści reklamowych oraz ewentualnie remarketingowych,

2. Dane statystyczne Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Google Adwords,
Strona korzysta również z usług Google Tag Manager, Google Adwords, Google Search Console oraz Google Analytics, które za pomocą umieszczonych w witrynie Tagów i kodów śledzenia zbierają informacje statystyczne o ruchu użytkownika na stronie. Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych, aby na ich podstawie ulepszać działanie serwisu.
3. Piksel Facebook – w celu prowadzenia działań marketingowych i re-marketingowych (reklamy) na portalu społecznościowym Facebook.
4. Logi serwera – podczas wejścia użytkownika na stronę internetową, serwer każdorazowo zapisuje w tzw. logach informację o odwiedzinach m.in. adres IP, datę odwiedzin i rodzaj przeglądarki internetowej. Dane te nie służą administratorowi strony identyfikacji użytkowników.